سنگاب 24 سانت فیروزه کوب Expand
سنگاب 24 سانت فیروزه کوب

سنگاب 24 سانت فیروزه کوب

جدید

1- تکه‌های سنگ فیروزه به کار رفته در سنگاب فیروزه کوب، فیروزه نیشابور و مرغوب هستند.

2- تمام سنگ های استفاده شده در این محصول توسط دست جایگذاری و چسبانده شده‌اند.

لطفاً تماس بگیرید

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تنگ شلغمی 30سانت فیروزه کوب

1-تکه‌های سنگ فیروزه به کار رفته در تنگ شلغمی فیروزه کوب فیروزه نیشابور و مرغوب هستند.

2-تمام سنگ های استفاده شده در این محصول توسط دست جایگذاری و چسبانده شده‌اند.