ست سنبندان فیروزه با جعبه چوبی Expand
ست سنبندان فیروزه با جعبه چوبی
 • ست سنبندان فیروزه با جعبه چوبی
 • ست سنبندان فیروزه با جعبه چوبی
 • ست سنبندان فیروزه با جعبه چوبی
 • ست سنبندان فیروزه با جعبه چوبی
 • ست سنبندان فیروزه با جعبه چوبی
 • ست سنبندان فیروزه با جعبه چوبی
 • ست سنبندان فیروزه با جعبه چوبی
 • ست سنبندان فیروزه با جعبه چوبی

Turquoise vase great gift

DORRIN VIP HANDICRAFTS DORRIN VIP HANDICRAFTS

New

2,580,500 تومان

Data sheet

Box Typeخاتم
Box Size30*40 سانتی متر
محتوای بستهست فیروزه کوبی
ابعاد گلدان موجود در بستهبزرگ 25 سانتی متری
ابعادقندان موجود در بستهقندان 9 سانتی متری

Reviews

Grade 
10/21/2019

خاتم کاری و فیروزه کوبی

فوق العاده بودن. بويژه جعبه خاتم

  Write your review! !

  Write a review

  Turquoise vase great gift