ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی Expand
ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی
 • ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی

ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی

SIMIN VIP HANDICRAFTS SIMIN VIP HANDICRAFTS

New

1,075,000 تومان

Data sheet

کاربرد محصول گلدان و بشقاب میناکاری و جعبه خاتم
Box Typeخاتم
Box Size30*40 سانتی متر
محتوای بستهست میناکاری
ابعاد گلدان موجود در بستهگلدان موجود در ترکیب شماره 1و3و5 در ابعاد 16 سانتی متر و مابقی 20 سانتی متر
ابعاد بشقاب موجود در بستهبشقاب موجود در تمامی بسته ها 16 سانتی متر

Reviews

Write a review

ست بشقاب میناکاری با جعبه چوبی