بسته اقتصادی گلدان سفال و قلمدان خاتم Expand
بسته اقتصادی گلدان سفال و قلمدان خاتم
  • بسته اقتصادی گلدان سفال و قلمدان خاتم
  • بسته اقتصادی گلدان سفال و قلمدان خاتم
  • بسته اقتصادی گلدان سفال و قلمدان خاتم
  • بسته اقتصادی گلدان سفال و قلمدان خاتم

بسته اقتصادی گلدان سفال و قلمدان خاتم

VIP-E-150

New

620,000 تومان

Data sheet

کاربرد محصولگلدان سفال و قلمدان خاتم
محل تولیدتعاونی بازرگانی هفت گردون خیال
Box Typeمقوایی
Box Size22.5*27.5
محتوای بستهست ترکیبی
ابعاد گلدان موجود در بستهکوچک 16 سانتی متری

Reviews

Write a review

بسته اقتصادی گلدان سفال و قلمدان خاتم