بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و کتاب نفیس و قلمدان خاتم Expand
بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و کتاب نفیس و قلمدان خاتم
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و کتاب نفیس و قلمدان خاتم
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و کتاب نفیس و قلمدان خاتم
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و کتاب نفیس و قلمدان خاتم
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و کتاب نفیس و قلمدان خاتم
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و کتاب نفیس و قلمدان خاتم
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و کتاب نفیس و قلمدان خاتم

بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و کتاب نفیس و قلمدان خاتم

VIP-E-132

New

762,000 تومان

Data sheet

کاربرد محصولتزیینی
محل تولیدشرکت تعاونی بازرگانی هفت گردون خیال
Box Typeمقوایی
Box Size22.5*27.5
محتوای بستهگلدان مس و پرداز و دیوان حافظ و قلمدان خاتم
ابعاد گلدان موجود در بستهکوچک 16 سانتی متری

Reviews

Write a review

بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و کتاب نفیس و قلمدان خاتم