بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بسته زعفران اعلا Expand
بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بسته زعفران اعلا
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بسته زعفران اعلا
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بسته زعفران اعلا
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بسته زعفران اعلا
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بسته زعفران اعلا
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بسته زعفران اعلا

بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بسته زعفران اعلا

VIP-E-131

New

745,000 تومان

Data sheet

کاربرد محصولتزیینی
محل تولیدشرکت تعاونی بازرگانی هفت گردون خیال
Box Typeمقوایی
Box Size22.5*27.5
محتوای بستهگلدان مس و پرداز و بسته زعفران اعلا
ابعاد گلدان موجود در بستهکوچک 16 سانتی متری

Reviews

Write a review

بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بسته زعفران اعلا