بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بشقاب مبناکاری Expand
بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بشقاب مبناکاری
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بشقاب مبناکاری
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بشقاب مبناکاری
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بشقاب مبناکاری
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بشقاب مبناکاری
  • بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بشقاب مبناکاری

بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بشقاب مبناکاری

VIP-E-128

New

930,000 تومان

Data sheet

کاربرد محصولتزیینی
محل تولیدشرکت تعاونی بازرگانی هفت گردون خیال
Box Typeمقوایی
Box Size22.5*27.5
محتوای بستهگلدان مس و پرداز و بشقاب میناکاری
ابعاد گلدان موجود در بستهکوچک 16 سانتی متری
ابعاد بشقاب موجود در بستهبشقاب کوچک 12 سانتی متری

Reviews

Write a review

بسته اقتصادی گلدان نگارگری روی مس و بشقاب مبناکاری