بسته اقتصادی گلدان و جاقلمی خاتم کاری Expand
بسته اقتصادی گلدان و جاقلمی خاتم کاری
  • بسته اقتصادی گلدان و جاقلمی خاتم کاری
  • بسته اقتصادی گلدان و جاقلمی خاتم کاری
  • بسته اقتصادی گلدان و جاقلمی خاتم کاری
  • بسته اقتصادی گلدان و جاقلمی خاتم کاری
  • بسته اقتصادی گلدان و جاقلمی خاتم کاری
  • بسته اقتصادی گلدان و جاقلمی خاتم کاری

بسته اقتصادی گلدان و جاقلمی خاتم کاری

VIP-E-125

New

790,000 تومان

Data sheet

کاربرد محصولتزیینی
محل تولیدشرکت تعاونی بازرگانی هفت گردون خیال
Box Typeمقوایی
Box Size22.5*27.5
محتوای بستهگلدان مس و خاتم-جاقلمی خاتم کاری-دیوان حافظ
ابعاد گلدان موجود در بسته16 سانتیمتر

Reviews

Write a review

بسته اقتصادی گلدان و جاقلمی خاتم کاری